Damage Protection
Learn More
Cash On Delivery
Free shipping
Free shipping for orders over RM15.00
Shipping Fee:
RM0.00 - RM5.19 (incl. SST)
Specification
Brand,Edition Type
Description

𝗔𝗺𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗼𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗶𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗔𝗹-𝗤𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗱𝗶𝘁𝗵 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗖𝗲𝗺𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗴

87 muka surat

Halaman Hitam putih

Bahasa Melayu

Sinopsis

Pelajar cemerlang ialah pelajar yang taat dan patuh kepada agama dengan menuruti segala perintah Allah s.w.t. dan meninggalkan segala larangan-Nya. Buku ini menekankan amalan ibadah yang mantap dapat membentuk kecemerlangan dalam pelajaran bagi seorang pelajar. Ibadah yang tepat bukan sahaja diberikan ganjaran pahala, malah memperoleh dorongan dan semangat dalaman. Terdapat beberapa amalan yang difokuskan dalam bab ini mengenai perhubungan dengan Allah s.w.t. yang juga resipi kejayaan seorang pelajar.

Chat Now
Add to Cart
Buy Now